Số tháng 11 tạp chí ViVi, một trong những tạp chí thời trang phụ nữ bán chạy nhất Nhật Bản vừa tiết lộ một cuộc hợp tác mới giữa BEAM và manga nổi tiếng k-on-titan">Attack On Titan của Hajime Isayama: mẫu túi Tote (túi to bản, khổ lớn) có tên là “Shingeki no Levi Tote” cùng với hình nhân vật Levi được in đằng trước túi. Hình mẫu thiết kế được thực hiện do chính tay Isayama dựa trên vài mẫu túi khác.

Click để đọc thêm…