Anime này nằm trong mục những anime thể thao sẽ ra mắt vào mùa thu sắp tới.