Visual quảng bá cho bộ phim được ra mắt vào ngày 29 tháng 9 cũng đã được phát hành.