Đã 10 năm rồi kể từ ngày ra mắt của anime Code Geass vào ngày 5 tháng 10 năm 2006. Vậy nên sự kiện Anniversary of a Miracle – Code Geass: Lelouch of the Rebellion đã được tổ chức để ăn mừng ngày kỉ niệm này.