Review của bạn Nescafe’ về Character Ryuichi Asami, khá là sến súa đúng chất Shounen-Ai.

Click để đọc thêm…