Anh là 1 nhân vật trong light novel và series anime “Durarara!!”

Nghe đồn anh cũng sinh ra trong một gia đình bình thường cùng ba má và hai em gái sinh đôi ( giống Shizuo~chan ). Nghe đồn ( tiếp tục nghe đồn) anh vốn là người tốt nhưng dòng đời xô đẩy mới trở nên khốn nạn thế này ( …) .Nhưng có lẽ tin đồn này sai bét rồi…..

Click để đọc thêm…