Nhắc đến lam Lâm có lẽ người ta sẽ nghĩ ngay đến một nữ tác gia với phong cách viết ngược luyến đầy ám ảnh.
Các nhân vật trong đam mỹ của Lam Lâm thường là những người từng trải, và có độ dày trong sự suy nghĩ cũng như thâm trầm trong mỗi một nước bước đừng đi.

Click để đọc thêm…