Tôi đã bị ám ảnh bởi em, Ciel…

Có điều gì đó cứ lởn vởn trong đầu tôi, về em, mà tôi chẳng thể định nghĩa được rõ ràng. Có lẽ là vì mối quan hệ giữa em và hắn…

Click để đọc thêm…