Vâng, không còn gì để bàn cãi nữa! Yuri!!! On ICE đã chính thức trở thành Anime Quốc dân Crunchyroll của năm! Thật ra kết quả này cũng không có gì đáng ngạc nhiên lắm vì Yuri!!! On ICE được đề cử trong hầu hết các hạng mục năm nay mà. Tuy nhiên khi nghe tin rồi người viết đã mừng như mở hội vậy.