Nếu bạn đang nghĩ rằng chiến dịch quảng cáo kẹo singum Gum Boys! của hãng Lotte không thể nào cẩu huyết hơn khi họ nhân hóa các mùi vị kẹo khác nhau của mình thành trai đẹp thì bạn đã lầm to! Nào ta hãy cùng thưởng thức manga Gum Boys! –Idol Beginning- đi nhé!