Phần 2 của series hành động với nhân vật là các nhà văn lỗi lạc, sẽ bắt đầu công chiếu tại Nhật vào ngày 5 tháng 10, 2016