Năm nay, trên số 40 tạp chí Weekly Shonen Jump của Shueisha, hôm thứ hai, đã tiết lộ rằng manga Boruto của Ukyō Kodachi và Mikie Ikemoto sẽ là một phần trong sự kiện Jump Special Anime Festa lần này. Thông tin không cho biết cụ thể manga này sẽ có sự kiện anime.