Bạn có muốn làm việc cho nhà đầu cơ bất động sản đáng sợ nhất vũ trụ? Ryusei Nakao đã quay trở lại với nhãn dán có kèm âm thanh Freeza cho ứng dụng Line messenger với nhân vật phản diện “ông chủ hoàn hảo” Freeza trong Bảy viên ngọc rồng của Akira Toriyam.