Series manga bắt đầu tái bản trên tạp chí LaLa của Hakusensha