Palm-size của mô hình sẽ được tung ra chính xác vào cuôi tháng 10