Bài của Eren và Mikasa đã ra mắt lâu rồi, và bây giờ sẽ tới lượt Armin và Jean vào ngày 26 tháng 4. Bài hát của Bertolt và Reiner dự tính sẽ ra mắt vào ngày 24 tháng 5. Còn của Levi và Erwin sẽ là ngày 21 tháng 6. Ngoài hai bài “Xa cách” (Far Away) của Marina Inoue và “Sự thật khỉ gió” (Rusty Honesty) của Kishō Taniyama (đã nói đừng cười mà) ra thì hai đĩa đơn lần này cũng sẽ có kèm theo một đoạn độc thoại trong CD drama nữa.