Series cũng cho biết Taihei Katō, BTV của đài TV Asahi, sẽ tham gia dàn cát-xê trong vai trò người dẫn chương trình.