Website chính thức của anime TV Trickster: Edogawa Rampo ‘Shōnen Tantei-dan’ Yori (Trickster – “The Boy Detectives Club” trong Rampo Edogawa) hôm thứ hai, đã bắt đầu đăng tải một clip quảng cáo dài 15-30 giây cho anime này. Video tập trung chủ yếu vào nhân vật chính Yoshio Kobayashi, và cuộc gặp gỡ của cậu với Kensuke Hanazaki.