Đài AT-X sẽ chính thức phát sóng The Morose Mononokean vào ngày 28 tháng 6. Còn những đài khác sẽ phát sóng anime này vào tháng 7 sau.