Anime sẽ không được phát sóng vào ngày 17 và 24 do lịch phát sóng đặc biệt