Crunchyroll sẽ đem đạo diễn và đồng tác giả của sê ri đến hội chợ.