Sự kiện “Lâu đài Trượt băng Hasetsu” tại chi nhánh văn phòng Shinjuku Marui Annex sẽ diễn ra tại tầng 6 của khu trung tâm này từ ngày 1 tháng 3 đến ngày 26 tháng 3.