Đã là fangirl, không ai không sắm sửa cho mình một list top 10 những niềm đam mê thầm kín để ngồi squee với nhau. Khốn nỗi, đã là đam mê thầm kín thì chẳng ai dại gì đưa ra cho bàn dân thiên hạ thấy cả, khiến những đam mê này mãi là một ẩn số. Tuy nhiên, những bí mật luôn có cách để bật mí.

Click để đọc thêm…