Anime chuyển thể từ yuri manga ‘Citrus’ của Saburouta đang trong quá trình sản xuất Anime.