Kazuhiro Takamura đã trở lại từ Strike Witches để đạo diễn Brave Witches. SILVER LINK cũng quay lại từ Strike Witches: Operation Victory Arrow để làm đồ họa cho series.