Đạo diễn anime Yutaka “Yamakan” Yamamoto (Lucky Star tập 1-4, Fractale), cùng với tác giả của Lucky Star, Touko Machida và nhạc sĩ Satoru Kousaki sẽ hợp tác với nhau trong anime Wake Up, Girls! của Tohoku trong mùa đông năm nay.

Click để đọc thêm…