Ứng dụng “Puella Magi Madoka Magica fone” dành cho smartphone giờ không còn dành cho riêng người nhật bản, mà còn có sẵn tại các của hàng Bắc Mỹ. Một video quảng cáo bằng tiếng anh đã được đăng tải, được thuật lại bởi diễn viên lồng tiếng cho Madoka, Christine Marie Cabanos.

Click để đọc thêm…