Đây là nơi tập hợp nhân lực lại cho box Shoujo-ai. Chỉnh đốn, xây dựng lại, làm lại tất cả từ đầu. Vì một tương lai tươi sáng.

Rất mong các bạn giúp sức cho box Shoujo-ai

Giai đoạn 1

Click để đọc thêm…