Với mục tiêu mới là sub các mv, fmv liên quan đến Yuri/SjA/BHTT thay vì sub các anime dài hơi và khó thu hút.Ai có hứng thú thì mau chóng đăng kí vào đội ngũ để được hưởng những ưu đãi “trong mơ” mới có.

Click để đọc thêm…