Để quảng cáo cho movie sắp ra mắt, THE [email protected] MOVIE: Kagayaki no Mukōgawa e! (The [email protected] Movie: To the Glittering Other Side!), những hình ảnh quảng cáo khổng lồ này đã được dán trên tường đường hầm ga Shinjuku

Click để đọc thêm…