Trang web chính thức của The [email protected] đã chiếu trailer đầy đủ cho movie The [email protected], THE [email protected] MOVIE: Kagayaki no Mukōgawa e!

Click để đọc thêm…