AT-X (Anime Theater X), một kênh anime Nhât Bản truyền qua vệ tinh và cáp, đã công bố top 10 series anime năm 2013 được lựa chọn bởi những người theo dõi…

Click để đọc thêm…