Chương trình Niconico chính thức dành cho anime Wake Up, Girls! đã chiếu clip về một vài cảnh chính trong anime vào thứ 6

Click để đọc thêm…