Powerpuff Girls đã quay trở lại trên Cartoon Network vào ngày 20 tháng 1 với một sự đặc biệt, huyền thoại Beatles Ringo Starr sẽ tham gia lồng tiếng. Hãy cùng xem Dance Pantsed.

Click để đọc thêm…