Theo số mới nhất của tạp chí Weekly Famitsu, ngày phát hành chính thức game PS3 Nhật Bản của dòng game [email protected] hãng Namco Bandai, 「The [email protected]: One For All」, đã được dự kiến vào ngày 15 tháng 5, 2014. Cả phiên bản thường và phiên bản giới hạn đều đã có thể đặt trước…

Click để đọc thêm…