Khi đang loan rộng tin tạp chí Hirari magazine đã tạm ngưng, tôi còn hạnh phúc hơn bình thường khi vẫn có Rakuen Le Paradis(楽園Le Paradis). Tạp chí này, thân thiện với cả mọi người (cả về giới tính lẫn sở thích), gần đây đã rất tốt cho nhứng fan Yuri, nhưng tôi sẽ không xem đó là điều hiển nhiên.

Click để đọc thêm…