Sau khi được xác nhận từ tháng trước là Soul Eater Not! sẽ được dựng anime, Bones, studio đã từng dựng anime hành động Soul Eater gốc vào năm 2008, đã đứng ra sản xuất anime này.

Click để đọc thêm…