[SJA FC – Event][006] Cố

December 30, 2013 | | Shoujo-Ai

Fic thứ 6 tham gia event Fiction tại box, với các nhân vật thuộc về Adventure Time. Các bạn còn lại nhanh nhanh gởi bài dự thi về cho BTC nhé.

Click để đọc thêm…