“Chị biết không? Chuyện này đặc biệt lắm nhé. Nếu viết theo romanji, thì tên của chị viết là ‘Maki’, còn em là ‘Aki’. Tên của em lồng trong tên chị đấy, có nghĩa em là của chị, chúng mình thực sự là một cặp phải không nào?”

Click để đọc thêm…