“Nhưng mình sẽ vẫn yêu cậu dù linh hồn này có tan biến.
Quỳ xuống thì thầm lời cầu nguyện.
Khẽ cắn miếng táo đỏ như máu.
Khẽ hôn lên bờ môi tái nhợt.
Mình yêu cậu.”

Click để đọc thêm…