Fic thứ 5 tham gia event Fiction lần 2 tại box, các bạn còn lại nhanh chân gởi bài dự thi nhé.

Click để đọc thêm…