Một kẻ phải tái sinh không biết bao lần để tìm kiếm một ‘’thứ’’ và rồi lại quên lãng… Một kẻ phải chấp nhận cuộc sống bất tử vĩnh cử để chờ đợi và mang trong mình nỗi đau khi nhớ mọi thứ…
Status: Complete

Click để đọc thêm…