Rating: 13+
Summary: Fanfic Touhou
Pairings: Eirin x Mokou; Kaguya x Tewi
Status: Complete
Là fic thứ 3 tham gia event, các bạn còn lại nhanh tay tam gia event fiction lần 2 của box nhé.

Click để đọc thêm…