Là fic thứ 2 tham gia event Fiction năm nay, Các bạn còn lại hãy nhanh tay nhanh tay lên nào.

Click để đọc thêm…