Thời gian gởi bài dự thi event Fiction vừa được gia hạn thêm :3 các bạn còn lại nhanh nhanh gởi bài về cho chúng mình nhé.

Click để đọc thêm…