Seven Seas đã đề ra kế hoạch phát hành tiếp tục series manga Strike Witches các phần trong năm 2014 và 2015, sau Strike Witches: Maidens in the Sky, bắt đầu từ tháng 2 năm 2014.

Click để đọc thêm…