MV hoạt hình “Onegai! Cinderella,” bài hát chủ đề cho game xã hội The [email protected] Cinderella Girls, đã được chiếu để kỉ niệm 2 năm của game vào thứ 5 vừa rồi.

Click để đọc thêm…