Dạo quanh internet, bạn có thể tìm thấy spoiler của Madoka Magica: Rebellion ở khắp nơi. Bạn cũng có thể suy thêm được vài điều về tập phim từ quảng cáo mới nhất dưới đây.

Click để đọc thêm…