Series TV anime Wake Up, Girls! TV về thần tượng sẽ được chiếu bắt đầu từ ngày 10 tháng 1 năm 2014. Vào cùng ngày, một movie có tựa Wake Up, Girls!: The Seven Idols cũng sẽ ra mắt tại các rạp phim Nhật Bản, và cả 2 đều được chiếu trên Crunchyroll.

Click để đọc thêm…