Tập 16 manga hài Squid Girl đã được phát hành tại Nhật bản vào ngày 8 tháng 3. Mỗi đơn đặt hàng phiên bản giới hạn của tập 17 sẽ được kèm theo đĩa Blu-ray OVA thứ 3 của series.

Click để đọc thêm…